۱۲

اخوان المسلمین در پی قدرت یا سهیم شدن در آن نیست

persian.rfi.fr – محمد مورسی، یکی از مسئولان بلند پایۀ اخوان المسلمین گفت این سازمان در پی قدرت نیست و میل ندارد در حال حاضر حتا در قدرت شریک شود. محمد مورسی افزود اخوان المسلمین با اراده و خواست مردم، با اکثریت مردم مصر همراه است اما خود اکثریت نیست.اخوان المسلمین مصر، یکی از سازمان های اصلی و عمدۀ اپوزیسیون در این کشور، امروز (چهارشنبه) بار دیگر اطمینان داد که برغم درخواست های مکرر خود برای کناره گیری حسنی مبارک از قدرت در پی به دست گرفتن قدرت در این کشور نیست.محمد مورسی، یکی از مسئولان بلند پایۀ اخوان المسلمین گفت این سازمان در پی قدرت نیست و میل ندارد در حال حاضر حتا در قدرت شریک شود. این عضو اخوان المسلمین افزود سازمان متبوع او نمی تواند نیروی مسلط باشد.محمد مورسی در دنبالۀ سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که جنبش اعتراضی مردم مصر را یک شخص، یک حزب یا یک گروه سیاسی هدایت نمی کند و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که مردم را رهبری می کند.عضو بلندپایۀ اخوان المسلمین، سازمانی که از پنجاه پیش ممنوعه اعلام شده است، گفت اخوان المسلمین با اراده و خواست مردم، با اکثریت مردم مصر همراه است اما خود اکثریت نیست. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها