۲۷

پیش به سوی ایرانی سکولار-سکولاریسم به روایت کاظمینی بروجردی

andishesabz123.blogspot.com – سکولاریسم، اندیشه ای ایده آل برای خلاصی انسان از تشکیک معنوی است. آدمی با تفکرات الهی مانوس بوده و روند تکاملی فکری و طبیعی او، ایجاب می کند که هر نوع نگرشی که ابهامات اجتماعی را دامن می زند و یاس دینی را عارض می نماید از پیش پای او برداشته شود. چنانچه به مضرات مذهب دولتی بیندیشیم، در می یابیم که آثار منفی و مخرب آن به قدری گسترده و عمیق است که هرگونه غرور و افتخاری را بر بانیان و مبشران آن می خشکاند. در احکام اجرائی دین سیاسی، میدان عمل و اختیار جامعه به تنگنا رفته و سوء ظن همگانی بر محوریت مقدسات دینی می آید. سکولار شدن ایران، تنها راه خلاصی ملت از عقبگردهای معنوی و مادی است. زیان و ضرری که مردم از دین ستیزی و مذهب زدائی می بینند آنچنان سنگین و سخت است که نسلهای بسیاری را متلاشی می کند و فصلهای خطرناکی را در مقاطع تاریخی باز می نماید که در آن، عدالت، صلح و وجدان بی رنگ می گردد. ادامه...
تصویری از Khashak45
ارسال شده توسط Khashak45 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها