۲۰

برنامه ويژه 25 بهمن نهاد مردمي با حضور خواهر زاده علي خامنه اي و صحبت جوانان درون مرز

youtube.com – به علت شرايط حساس به مناسب 25 بهمن ماه نهاد مردمي برنامه خود را تا اين روز به اين موضوع مهم اختصاص داده است . در برنامه روز گذشته خواهرزاده علي خامنه دكتر محمود مرادخاني تهراني شركت كردند همچنين از طريق اتاق پالتاك نهاد مردمي بچه هاي داخل كشور آخرين اطلاعات اين روز را در اختيار بيينندگان قرار دادند. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها