۲۰

مهدی کروبی در مصاحبه با نیویورک تایمز: ۲۵ بهمن آزمون بزرگی است پیش روی حاکمیت

nytimes.com – مهدی کروبی روز سه شنبه در مصاحبه اینترنتی با نیویورک تایمز گفت: راهپیمایی تدارک دیده شده آزمون بزرگی است پیش روی دولت و همچنین مخالفان آن مهدی کروبی روز سه شنبه در مصاحبه اینترنتی با نیویورک تایمز گفت: راهپیمایی تدارک دیده شده آزمون بزرگی است پیش روی دولت و همچنین مخالفان آن. وی اضافه کرد: از آنجایی که حکومت در حال الغای آن است که قیام مردم منطقه بیداری اسلامی است مخالفت کردن آنها با درخواست مجوز نشان گر این خواهد بود که حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات اعراب دروغی بیش نیست. آقای کروبی همچنین گفت: دوشنبه آینده روز سرنوشت سازی برای جنبش سبز است اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد شاهد تظاهرات بزرگی خواهیم بود که نشان دهنده پویایی جنبش است ادامه...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها