۲۱

برنامه ويژه نهاد مردمي به مناسبت 25 بهمن ،پخش فراخوانها و حمله سانديس خورها با اشعال خطوط

youtube.com – به علت شرايط حساس به مناسب 25 بهمن ماه نهاد مردمي برنامه خود را تا اين روز به اين موضوع مهم اختصاص داده است .برنامه ديشب همراه با پخش فراخوانها و صحبت بچه هاي درون مرز از اتاق پالتاك نهاد مردمي بود . كه در پايان برنامه سانديس خوران اطلاعات به برنامه حمله كردند.كه با پاسخ كوبنده بچه هاي داخل رو به رو ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها