۲۰

فارس نيوز: كوسه هاي كابل خور اسرائيلي، عامل كندي سرعت اينترنت در ايران هستند

gameron.wordpress.com – خبرگزاري فارس: افرادي كه در چند روز گذشته با شناورهاي خود از اطراف تنگه هرمز عبور كرده اند شاهد پديده ي نادري بوده اند. به گزارش خبرگزاري فارس، تمامي اين افراد، نوعي كوسه را مشاهده كرده اند كه نظير آن تاكنون ديده نشده است. پس از گزارش اين مورد به مراجع ذيصلاح، گروهي متشكل از بهترين كارشناسان كشور روانه ي خليج فارس شدند. دكتر ياوري، سرپرست اين گروه تحقيقاتي به خبرنگار فارس گفت: «در ابتدا ما تصور مي كرديم كه اين كوسه ها همانند ديگر كوسه ها، خطرناك هستند اما در كمال تعجب مشاهده كرديم كه آن ها هيچ اهميتي به حضور ما نميدهند. تعجب ما وقتي دو چندان شد كه دريافتيم اين كوسه ها، كابل خور هستند. در حقيقت آن ها هر سيم و كابلي كه در كف دريا مشاهده مي كردند را ميخوردند. بررسي هاي ما نشان ميدهد كه كندي سرعت اينترنت در روزهاي اخير به سبب خورده شدن قسمتي از كابل ها به دست همين كوسه هاست. بنده ميانه ي چنداني با تئوري توطئه ندارم اما در اين مورد خاص با توجه به نشانه هايي كه در دست داريم و به زودي آن را منتشر خواهيم كرد، با قاطعيت ميتوانم بگويم اين كوسه ها اسرائيلي هستند.» ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها