۱۹

‮مبارک: تا برگزاری انتخابات رئیس جمهور هستم‬

bbc.co.uk – آقای مبارک که پنجشنبه شب برای سومین بار پس از شروع ناآرامی های هفده روز گذشته در مصر در تلویزیون این کشور صحبت می کرد گفت به جوانان معترض این کشور افتخار می کند و تاکید کرد دخالت خارجی پذیرفتنی نیست. آقای مبارک همچنین از اصلاح شش اصل قانون اساسی خبر داد.او گفت بعضی از اختیارات خود را به عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری واگذار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست آقای مبارک چه مقدار از اختیاراتش را واگذار کرده است و باراک اوباما خواستار توضیح بیشتر حکومت مصر درباره تغییرات صورت گرفته شده است. سخنان آقای مبارک با شعارهای اعتراض آمیز صدها هزار نفر از معترضانی که در میدان تحریر جمع شده بودند، همراه بود. گزارش های متناقض درباره کناره گیری آقای مبارک و واگذاری قدرت به ارتش باعث شده بود تا صدها هزار نفر از مردم از میانه روز در میدان تحریر جمع شوند و به معترضان حاضر در آن بپیوندند. تظاهرکنندگان شعار می دادند: "مرگ بر مبارک" و کفش های خود را به نشانه توهین، در هوا تکان می دادند. ادامه...
تصویری از London
ارسال شده توسط London ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها