۲۷

«تاریخ شفاهی» و شش اثر سپانلو پشت سد ممیزی

mardomak.org – محمدعلی سپانلو گفت که کتاب «تاریخ شفاهی» که به زندگی او پرداخته، به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار منع شده و شش اثر دیگرش نیز همچنان در انتظار صدور مجوز است. کتاب «تاریخ شفاهی ایران» به آثار و زندگی محمدعلی سپانلو، شاعر، مترجم و نویسنده ایرانی پرداخته است. او در واکنش به این خبر به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: دست از نوشتن خواهم کشید. آقای سپانلو که اکنون در بستر بیماری است، همچنین خبر داده که شش کتاب دیگر او نیز هنوز در انتظار مجوز است. او گفت: اگر وضعیت کتاب‌هایم به همین روال ادامه یابد، دیگر روحیه‌ای برایم باقی نخواهد ماند. ادامه...
تصویری از 30na60
ارسال شده توسط 30na60 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها