۱۸

‮حسنی مبارک با میراث سادات چه کرد؟‬

bbc.co.uk – حسنی مبارک، وارث میراث سنگینی از سلف خود، انور سادات، بود: بدهی های خارجی فراوان، زیرساخت هایی ناتوان و اقتصادی ضعیف که از عهده سیر کردن جمعیت رو به رشد کشور بر نمی آمد. مصر علاوه بر این به خاطر صلح جنجالی با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ از سوی همسایگان عربش در انزوا قرار گرفته بود. در سال ۱۹۸۱ در لحظه ای که آقای سادات از سوی سربازان اسلامگرا به رگبار بسته شد و کشته شد، حسنی مبارک، که معاون رئیس جمهور بود، کنار او نشسته بود. در نتیجه، به طور مسلم در سال های نخست ریاست جمهوری، مقابله با تهدید فزاینده اسلامگرایان، اولویت اول مبارک بود. او آنها را سرکوب کرد، ولی این کار هزینه های خودش را داشت. منتقدان می گویند نقض حقوق بشر در وضعیت اضطراری، که در بیشتر زمان زمامداری او در کشور برقرار بود، مکررا اتفاق می افتاد. اما طرفداران او چنین استدلال می کنند که آقای مبارک کاری را کرد که در آن زمان ضرورت داشت. مصطفی الفقی از مشاوران سابق او می گوید: "باید بگویم که مصر در وضعیت بسیار شکننده ای قرار داشت، چرا که مبارک پس از ترور رئیس جمهور قبلی قدرت را در دست گرفته بود. او بخاطر برقراری ثبات در یادها خواهد ماند. باید بگویم که حتی در میان جناح مخالف هم افرادی را دیده ام که وقتی مبارک مشکلات جسمی داشت و بیمار بود نگران حال او بودند. من علت آن را پرسیدم. آنها می گفتند: "می دانید، او عامل برقراری امنیت است و آخرین چهره تاریخی در میان رهبران مصر است". ادامه...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها