۳۲

ریشه و جنگل ـ سیاوش کسرایی

youtube.com – ریشه و جنگل سروده ای از سیاوش کسرایی با صدای شاعر ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها