۱۹

مبارزه و مجادله اصلاح طلبان با خامنه ای: بگذار بخشی از ایران را نیز ما چپاول کنیم !

gomnamian.blogspot.com – حرف اصلاح طلبان این است، خامنه ای قسمتی از قدرت را به ما واگذار کند، تا ما نیز بتوانیم بخشی از کشور را چپاول کنیم. برای اصلاح طلبان، خواسته مردم و دموکراسی در ایران معنایی ندارد. آنها خوب می دانند که در یک نظام دموکراتیک، آنها در ساختار قدرت جایی ندارند، چرا که نه پیشینه درخشان و سالمی دارند و نه مدیران توانمندنی هستند. از طرفی نیز می دانند با روی کار آمدن نظام دموکراتیک ، آنها به دلیل سی سال مشارکت در جنایات رژیم ؛ باید در دادگاه صالحه پاسخگویی جنایات خود باشند. براستی آیا باید از کسانی که نام خمینی جنایتکار را با احترام ذکر می کنند، توقع دموکراسی و مردم سالاری داشت؟! مگر نه آنکه بسیاری از این افراد، خود سالها بر مسند قدرت بوده اند و خود دست به جنایات فراوان زده اند ؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از Arash

Arash حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

تا این اصلاح طلب ها در این مملکت می چرن و یه عده هم چپق چاق کن این حضرات هستن، به هیچ بهبودی امید نداشته باشید. لعنتی ها با این دستمال به دستی هاشون دنبال باز کردن جاشون در حاکمیت هستند. حالا ببینید اگر راهپیمایی 25 بهمن سر بگیره چطور به نفع عقاید خودشون شروع می کنن به مصادره اعتراضات مردم.