۲۱

برادر؛ دیدی نیروی سرکوب مصر چطور مردمش را به آغوش کشید ؟

alirezarezaee1.blogspot.com – سلام برادر بسیجی ، برادر سپاهی ، برادر لباس شخصی ، برادر ضد شورش . تابحال خیلی با هم حرف زده‌ایم . حرف که نه ، به هم بد و بیراه گفته‌ایم ، بهم تیکه انداخته‌ایم ، همدیگر را ضایع کرده‌ایم ولی ایندفعه می‌خواهم سوای نفع و ضرر عقیدتی‌مان بدون هیچ تیکه و توهینی با تو حرف بزنم . لطفاً حوصله کن و بخوان ... تو همبازی کودکی من بودی . همان بچه سرتقی که دائم منرا نیشگون می‌گرفت و من جیغم به آسمان می‌رفت . گاهی هم حرصم را درمی‌آوردی من یک لگد حسابی بتو می‌زدم دلم خنک میشد . دبستان که رفتیم من بتو یاد دادم که چطوری مشقهایت را رج بزنی . آقا چیذری که می‌آمد سر صبحگاه من کتاب دعا را می‌گرفتم دستم و تو برای بچه‌ها می‌خواندی و هرچه که تو می‌خواندی آنها بلند می‌گفتند آمین . بعدش بمن می‌گفتی همش تقصیر تو بود که سر کلاس خانم حسنی زیر نیمکت سوزن به پای من زدی و من یکدفعه وسط زنگ علوم نعره کشیدم و حالا هر جفتمان مجبوریم به مکافات آن شوخی خرکی بیائیم دعای صبحگاه بخوانیم . بزرگتر که شدیم سر زنگ زبان دبیر رامش را یادت می‌آید ؟ که یکبار سر امتحان تقلب کرده بودی و من مبصر بودم و تو را خوابانده بود زمین که فلک بکند و بمن می‌گفت که پاهایت را بالا بگیرم و من نگرفتم و بخاطر این جسارت جای تو فلک شدم ؟ خیلی دردم آمد برادر ولی بیرون مدرسه دستم را روی دوشت انداختم گفتم تو هم جای من زیاد تاوان داده‌ای . رفیق بودیم ... دبیرستان که رفتیم بساط انجمن اسلامی بازی به راه بود و هر دو آنجا بودیم . یکبار آقا پرورشی آمد برایمان نطق کرد و آنقدر سوتی داد که تمام راه خانه را با هم غش غش می‌خندیدیم . یادت هست که همان آدم با سهمیه رفت پزشکی بخواند و تو چقدر فحشش می‌دادی ؟ مدرسه که تمام میشد عصرها وسط زمین فوتبال سر محل جمع می‌شدیم . فوتبال که می‌زدیم من می‌گفتم تیغی بزنیم و تو آنقدر مقاومت می‌کردی که من بی‌خیال می‌شدم . توی دلم می‌گفتم اگر من ببازم ده تومن یک سیخ کباب باخته را بالاخره یکجوری جور می‌کنم ولی تو شاید نتوانی اینکار را بکنی . در عوض در تمام طول بازی آنقدر تو را می‌زدم که لنگ لنگ به خانه برمی‌گشتی . بهش می‌گفتیم تکل خشن انگلیسی یادته ؟ بعد از بازی هم عموماً یکجا جمع می‌شدیم و همیشه بالاخره یک موضوعی برای بحث کردن داشتیم . چقدر مخالف همدیگر بودیم . وقتی کم می‌آوردی شروع می‌کردی به سر و صدا و من همانجا ساکت می‌شدم . عموماً آخرش با هم قهر می‌کردیم ولی فردا که میشد توی راه دبیرستان دستهایمان را دور گردن هم می‌انداختیم و به روی خودمان نمی‌آوردیم . اگر غرورمان اجازه می‌داد بخاطر دیروزش از همدیگر عذرخواهی هم می‌کردیم و مختصری ماچ و پوچ . و غرورمان کمتر این اجازه را بهمان می‌داد ولی همچنان رفیق بودیم ... ادامه...
تصویری از Sikhunak
ارسال شده توسط Sikhunak ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از Sikhunak

Sikhunak حدود ۹ سال پيش گفت:

۰

برادر؛ دیدی نیروی سرکوب مصر چطور مردمش را به آغوش کشید ؟