۳۲

چیزهای کوچک

nesvan.wordpress.com – توی زندگی چیزهایی هست که وقتی از دست میرود همه متوجه می شوند . چیزهای بزرگی مثل پول نفت، مثل جان آدمها، مثل سرمایه های ملی ، مثل آزادی.. مردم در طول تاریخ برای این چیزهای بزرگ خیلی مبارزه کرده اند. اما هیچ کس متوجه آن چیزهای کوچکی نشد که توی این سالها ذره ذره از بین رفت. هیچ کس نخواست بداند که دقیقا کی و کجا چیزهایی مثل صداقت، شهامت ، احترام به علم و قانون و از همه مهم تر ایمان و امید گم شد. وقتی جانمان را گرفتند ویدیو کردیم و در سراسر دنیا ندایمان را پخش کردیم ولی وقتی ایمان مان را گرفتند سکوت کردیم. وقتی سوبسید مان را برداشتند اعتراض کردیم اما وقتی امیدمان را گرفتند خواب ماندیم. وقتی رای مان را دزدیدند به خیابان ها ریختیم ولی وقتی ارزشهای انسانی مان را دزدیدند شانه مان را بالا انداختیم و گریختیم و ندانستیم هر جا برویم قل و زنجیرمان را با خودمان خواهیم برد شاید برای انکه آن چیزهای کوچک از آن وقایع بزرگ هم مهم تر بود… ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از سمک

سمک حدود ۸ سال پيش گفت:

۰
حرف حساب بود گرامی چه باید گفت