۲۲

اخبار لحظه به لحظه سایت خبری راه کارگر از رویدادهای 25 بهمن ، روز خشم مردم ایران

rahekargar.wordpress.com – همراه و همگام با مبارزات ضداستبدادی در” روز خشم مردم ایران” ! پیش بسوی 25 بهمن ، روز خشم مردم ایران علیه سی و دو سال استبداد، نابرابری و ستم مضاعف علیه زنان و ملیتهای ساکن ایران . بگو نه به استبداد چه درایران ، چه مصر. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، احکام ظالمانه اعدام ملغی باید گردد ادامه...
تصویری از parwin
ارسال شده توسط parwin ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها