۱۹

تظاهرات هزاران تن در ایران

rnw.nl – سرویس فارسی رادیو هلند : علی رغم ممنوعیت اعلام شده از طرف حکومت، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران برای تظاهرات به خیابان ها آمدند. گزارشات متعددی از درگیری خشونت بار میان نیروهای نظامی و تظاهرکنندگان مخابره شده است. به گفته ی شاهدان عینی پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرده است. مقامات ایران پیش از برگزاری تظاهرات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اپوزیسیون ایران را حبس خانگی کردند تا مانع حضور آن ها در تظاهراتی شوند که فراخوان دهنده اش بودند. ماموران امنیتی مقابل خانه موسوی نگهبانی می دادند. همچنین تلفن و ارتباط اینترنتی او قطع شده بود. مهدی کروبی حدود یک هفته است که در واقع در حبس خانگی بسر می برد. تظاهرات درحمایت از مردم تونس و مصر برگزار شد که رهبران دیکتاتورشان را برکنار کرده اند. اما روشن است که تظاهرکنندگان تهران همچنین خواهان دمکراسی هستند. دولت ایران تظاهرات را ممنوع کرده بود. هلندی های ساکن تهران معتقدند بسیاری از مردم می ترسند اعتراض کنند. در تابستان سال 2009 نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان را بشدت سرکوب کردند. در آن تظاهرات ها ده ها تن کشته شدند.در تهران، گروه های پراکنده تظاهرکنندگان در سکوت به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند. ماموران، و نظامی های موتورسوار به مقابله با تظاهرکنندگان برآمدند. ماموران به کلت،تفنگ، باتوم و گاز اشک آور مجهز بودند. شاهدان عینی گفتند که تظاهرکنندگانی که به میدان رسیدند، در آن جا با مقابله پلیس مواجه شده اند. ادامه...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها