۲۳

البته خامنه ای و حسنی مبارک ، بهتر از همه می دانند(!) / و تو چه می دانی که به وجود آمدن شکاف در سد چقدر خطرناک است

gomnamian.blogspot.com – چگونه رژیم خامنه ای از هم می پاشد؟ / سد هنوز پا برجا است، تنها شکافی کوچک به چشم می آید ، هر چند که در قیاس با عظمت سد، این شکاف کوچک شاید ابعادش قابل ندید گرفتن باشد، اما هر عقل سلیمی می داند که آن سد تا لحظاتی دیگر ، فرو خواهد پاشید. واقعه بیست و پنجم بهمن (امروز) واقعه ای بزرگ بود، علی رغم اینکه بیست ماه از جنایت های مداوم، شکنجه ، کشتن و آزار نظام یافته مردم ایران می گذرد، اما مردم ایران نشان دادند که علی رغم جنایات رژیم ، آماده سرنگونی آن هستند. این همان شکاف در سد بود، و نکته مهم این است که این شکاف اصلا کوچک نبود. بهتر از همه ما ، خامنه ای و مقامات رژیم می دانند که این شکاف ، چه جای خطرناکی از سد را شکافته است، خوب می دانند که با هیچ سیمانی نمی توان جلوی آنرا گرفت، چرا که میلیونها متر مکعب آب ، برای عبور از آن شکاف و گسترده کردن آن شکاف هجوم آورده اند. خامنه ای، خوب نگاه کن، اینگونه نظام جنایت کار اسلامیت، به مانند این سد از بین خواهد رفت. تظاهرات امروز نشان داد که شکاف در سد نظام وجود دارد و حکومت علی رغم بیست ماه جنایت ، موفق به سرکوب نشده است و این یعنی دیگر این جنبش ، قابل خفه کردن نیست. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها