۲۲

عظما جون! پس میگفتی چشم فتنه را کور کرده بودی؟

mollah.blogspot.com – عظما جون! اگر یک مثقال مغز توی اون کله پوکت هم باشد باید امروز با دیدن این همه اعتراضات شجاعانه مردم تهران و شهرهای بزرگ یواشکی فلنگ رو ببندی و گورت را گم کنی. بجان خودت راست میگم. راهش خیلی ساده است. توی اجلاس بعدی خبرگان که قرار است همین روزها تشکیل شود به اون گوسفندان مجلس خبرگان بگو یک خر دیگری را بعنوان رهبر مسلمین جهان انتخاب کنند. اگر مثل بچه آدم کنار نروی به جان عظما قسم این مردم مثل تفاله بیرونت می اندازند. ببین این خط و این نشان! ببین این ملتی که بعد از این همه دستگیری و زندان و شکنجه و بگیر و ببند و تهدید و ارعاب باز شجاعانه به خیابانها می آید دیگر ساکت شدنی نیست. امروز واقعا مردم داخل ایران حماسه آفریدند. پیروزی و سعادت نصیب شان باد! ادامه...
تصویری از Sikhunak
ارسال شده توسط Sikhunak ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها

تصویری از teaspoon

teaspoon حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

به اون گوسفندان مجلس خبرگان بگو یک خر دیگری را بعنوان رهبر مسلمین جهان انتخاب کنند
:))