۲۳

دستگیرشدگان را در پاساژ حبس کردند

mardomak.org – خبرنگار مردمک گزارش داده است که عصر روز دوشنبه ۲۵ بهمن در مسیر میدان امام حسین تا آزادی نیروهای امنیتی و لباس شخصی با مردم درگیر شدند؛ خطوط بی.آر.تی و مترو بسته شد و شمار زیادی ازجمله عده‌ای سالمند بازداشت شدند.براساس این گزارش تمام چهارراه‌های ارتباطی در مسیر امام حسین تا میدان آزادی که می‌توانست مردم را به هم متصل کند توسط گارد و نیروهای بسیج بسته شده بود و مردم نمی‌توانستند به هم بپیوندند. در جریان تظاهرات اعتراضی مردم علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم که به بزرگترین ناآرامی در کشور منجر شد، مسیر امام حسین تا آزادی یکی از مسیرهای شناخته شده تظاهرات معترضان و درگیری با نیروهای امنیتی و لباس شخصی گزارش شده است. در شرایطی که خطوط بی.آر.تی تنها در اختیار نیروهای بسیج بود و چهاراه‌های این مسیر بسته شده بودند، بسیاری از مردم توانستند خود را از خیابان‌های فرعی به میدان آزادی برسانند. ادامه...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها