۲۱

هیلاری کلینتون: شهامت ملت ایران، دورویی رژیم

persian.rfi.fr – به دنبال تظاهرات روز ۲۵ بهمن، وزیر امور خارجه آمریکا و رییس پارلمان اروپا با مقایسۀ ایران و مصر، به گرمی از مخالفان ایرانی پشتیبانی کردند. هیلاری کلینتون این بار با لحنی کم‌سابقه، بر حمایت خود تأکید کرد و گفت که ما شاهد شجاعت ملت ایران و دورویی رژیمی هستیم که از یک سو از تظاهرات مصری‌ها دفاع می‌کند و از سوی دیگر همان حقوقی را که برای مصری‌ها می‌خواهد، از مردم خود دریغ می‌کند.وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون از شهامت تظاهرکنندگان ایرانی تقدیر کرد و گفت: "ما برای اپوزیسیون و همۀ کسانی که در ایران با شجاعت به خیابان‌ها آمدند، همان فرصت و اقبالی را آرزو می‌کنیم که همتایان مصری‌شان هفتۀ گذشته به دست آوردند".خانم کلینتون که از کنگره بازدید می‌کرد، افزود که ملت ایران مستحق همان حقوقی است که مردم مصر به خاطر آن قیام کردند.وی همچنین در مورد اعمال خشونت دولتی هشدار داد و گفت: "ما با خشونت مخالفیم و می‌خواهیم که دولت ایران که در ممانعت از ابراز عقیدۀ ملت به خشونت متوسل شده، در این مورد پاسخگو باشد... ما معتقدیم که در نظام سیاسی ایران باید گشایشی ایجاد شود تا صدای مخالفان و جامعۀ مدنی به گوش برسد". ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها