۲۱

باید برای شهدای بیست و پنج بهمن مراسم گرفته شود.

khodnevis.org – خبر رسیده است که یک نفر را کشته‌اند. احتمالا بیشتر از یک نفر هست. از همین امروز باید همه تان شروع به تلاش کنید که خون این عزیز پایمال نشود، ژست روزنامه‌نگاری و روشنفکری نگیرید. کارد بزنی خونم در نمیاد. یک حسی بهم دست داده که انگار خیلی ها به این عادت کردند که ما کشته بدیم، دیگه عادی شده، نه!؟ تا قاتل که سپاه و بسیج هست مجازات نشه تا خامنه ای توی دادگاه به پرسش گرفته نشه، آروم نمی‌گیره این صاب مرده. دوم، مشاور آقای موسوی اردشیر امیر ارجمند با بی‌بی‌سی مصاحبه می‌کند، مصاحبه‌گر به شعارهای مردم که همه شخص خامنه‌ای را هدف گرفته بود، اشاره می‌کند و می‌پرسد آیا سران عقب نیافتاده‌اند؟ پاسخ می‌گوید که مردم در تطاهرات‌های قبلی هم چنین شعارهایی می‌دادند. این به این معنی هست که مردم نمی‌فهند و تند می‌روند. این همه مردم بدبخت تو این وضعیت جونشون را گذاشتن کف دستشون اومدند تو خیابون بعد ایشون می‌گویند آقایان از مردم عقب نیستند؟ پس اینهایی که توی خیابان شعار بر علیه شخص رهبر می‌دادند کی هستند. کی باید از اینها حمایت کند، وقتی مشاور ارشد موسوی از شعار مردم حمایت نمی‌کند، معلوم است که بسیجی و مزدور آنقدر پررو می‌شود که آدم هم بکشند. پیش خودشان می‌گویند که اینها که بی صاحب هستند، حتی مشاور ارشد هم مواضع‌شان را تایید نمی‌کند. کارد بزنی خونم در نمیاد. ادامه...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از hamseda

hamseda حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

شدند دو نفر :(