۲۸

ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی بخش اول

iranianlobby.com – ...مهم اینجاست که میتوان حتی قبای یک روشنفکر ضد رژیم ایران را بر تن داشت و در عین حال به انکار هولوکاست پرداخت. "مجید شریف" که خود یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای شد و توسط باند سعید امامی به قتل رسید، یکی از کسانی است که متاسفانه در آخرین مقطع زندگیش قبل از آن ترور جنایتکارانه، تلاش فکری خود را برای ارتقاء سیاه ترین افکار ضد یهودی بکار برد. در مقاله ایکه سایت عصر نو در رثای وی منتشر نمود چنین میخوانیم... ادامه...
تصویری از medium_cool
ارسال شده توسط medium_cool ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از Megadeth

Megadeth حدود ۹ سال پيش گفت:

۰
خوش آمدی مدیوم
تصویری از medium_cool

medium_cool حدود ۹ سال پيش گفت:

۰
قربانت این هم لینک اول
تصویری از Megadeth

Megadeth حدود ۹ سال پيش گفت:

۰
این شکلی هم میشه پاسخ داد