۲۲

هزار راه نرفته را امتحان کنید

nesvan.wordpress.com – ما در مقطع بسیار حساسی هستیم. ما نشان دادیم که زنده ایم. ما نشان دادیم که جان مان را برای آزادی می دهیم.اینک نوبت آن است که لختی بیاندیشیم. نوبت آن است که از همه ی توان و امکانات مان استفاده کنیم.از خانه ها بیرون بیاییم.هیچ قیامی از پشت کامپیوتر و با بیانیه دادن به پیروزی نرسیده است.نبض زندگی در خیابان و در محلات شهر جریان دارد. هم وطنان مان را آگاه کنیم. با شعار نویسی؛ با پخش اعلامیه، با دعوت به اعتصاب. باور کنید خطر پخش اعلامیه و هزینه ی آن بسیار کمتر از رفتن جلوی گلوله در خیابان هاست. این آتش نباید به خاکستر بنشیند . این حرکت باید تداوم یابد وگرنه ما باز دو قدم به عقب رانده خواهیم شد و باور کنید که این بار دو قدم عقب تر اوج سیاهی خواهد بود. پس تا رسیدن صبح ، تمام شب ،آتش را زنده نگاه داریم .به پاس خون های ریخته شده، به حرمت آزادی و به حرمت عشق نگذارید این آتش خاموش شود. لطفا در این مورد و راهکار های کم هزینه تر دیگری که به ذهن شما می رسد در بخش نظرات کامنت بگذارید. به امید آزادی. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها