۱۸

مهدی خزعلی: جمعیت 25 بهمن را با توجه به گستردگی خیابان‌های درگیر، می توان میلیونی برآورد کرد

drkhazali.com – من با موتور بسیاری از مناطق درگیری را بازدید کردم، از نزدیک با مردم و نیروهای ضد شورش صحبت کردم، خیلی گاز اشک آور نوش جان کردم ، فرزندم هم در مسیر دانشگاه تا خانه باتوم خورد، بیطرفانه به عنوان یک ناظر یا خبرنگار، یا کسی که دفتر کارش در قلب حادثه است، بگویم: " اگر برخورد نمی شد، جمعیتی مثل ۲۵ خرداد ۸۸ تشکیل می شد، اما با توجه به گستردگی خیابان‌های درگیر، می توان آنرا میلیونی برآورد کرد." ادامه...
تصویری از mashti
ارسال شده توسط mashti ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها