۲۲

خانواده صانع ژاله و محمد مختاری: تحت فشاریم

roozonline.com – در حالیکه لباس شخصی ها و نیروهای بسیج دیروز پیکر صانع ژاله و محمد مختاری را تشییع می کردند، خانواده ها و نزدیکان این دو جانباخته روز 25 بهمن به روز گفتند به شدت تهدید شده اند و تحت فشارند تا از هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره فرزندان شان پرهیز کنند. صانع ژاله و محمد مختاری، روز 25 بهمن و در جریان تظاهرات مردم معترض به انتخابات مخدوش سال گذشته جان باختند. صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر تهران بود که جمهوری اسلامی مدعی است بسیجی بوده و توسط "منافقین و فتنه گران" کشته شده اما خانواده او می گویند فرزندشان بسیجی نبوده است. محمد مختاری نیز دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود بود که روز 25 بهمن بر اثر اصابت گلوله جان باخت. ادامه...
تصویری از mashti
ارسال شده توسط mashti ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها