۲۰

برای اولین بار با "کلمه" موافقم !(علیرضا رضایی)

alirezarezaee1.blogspot.com – البته جرس و کلمه همیشه عموماً سه پی دوم نسبت به جنبش اختلاف فاز دارند ولی من این یکدفعه را با مقاله‌ی کلمه که نویسنده‌اش وجود دارد ولی اسم ندارد کاملاً موافقم که نوشته : انکار درس‌ها و دستاوردهای ۲۵ بهمن توسط حاکمیت می تواند زبان جنبش سبز را به تدریج به سمت یک زبان تهدید آمیز تغییر دهد . ما هم دیدیم کلمه کلیت قضیه را نوشته گفتیم خب لابد محدودیت دارد نمی‌تواند وارد جزئیات بشود حالا که اینجوریه در تکمیل مقاله‌ی فوق جزئیات ماجرا را خودمان می‌گوئیم . زبان جنبش سبز می‌تواند بتدریج به سمت یک زبان تهدید آمیز تغییر بکند چون : تا حالا کتکاری زیاد اتفاق افتاده ولی هیچکدام از سبزها تا این لحظه کسی را نگرفته همچی بزند که یارو به سیفون مستراحشان بگوید دائی . یک دفعه که بگیری پنج‌تایشان را همچی بزنی که صدای خر ازشان دربیاید می‌روند برای بقیه تعریف می‌کنند از دفعه‌ی بعد همینجوری یهوئی عین اسب به ملت حمله نمی‌کنند . گاهی مثل عاشورای پارسال ملت چند جا را تصرف کرده‌اند ولی کسی از قبل قراری برای تصرف جائی نگذاشته بود . خب حالا چونکه خیلی اصرار می‌کنند از این به بعد مثلاً برای همین اول اسفند از قبل با هم قرار می‌گذاریم می‌زنیم حداقل کلانتری‌ها و دفتر دستک هرجائی که سر راه بود و بسیج هم داشت پرچمشان را می‌کشیم پائین با خود ساختمان هم یک کاری می‌کنیم که بکوبند از اول بروند بالا . یکی از مشکلات اساسی نیروهای ضد شورش اینست که تا حالا هیچکدامشان توی گونی نرفته‌اند . اگر فقط یک دفعه ده‌تایشان را بگیری بکنی توی گونی ببری پشت چیتگر دو روز بیندازی توی طویله‌ی اسب از این به بعد که خواست برای دفع فتنه شرّش را بیاورد بیرون ننه بابایش خشتکش را سرش عمامه می‌کنند نمی‌گذارند هیچ جا برود . این وسط یکی دیگر از مشکلات اساسی جنبش اینست که خیلی با ادب است . مثلاً ته تهش می‌گوید مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی . اینها فکر کرده‌اند ما بلد نیستیم شعارهائی بسازیم که مستقیماً ارکان خجسته خانوم را نشانه رفته باشد بعد تو حساب کن که بعدش بخواهند بخاطر اهانت به ارکان خجسته خانوم توی مجلس راهپنلینمیمببیلنائی بکنند ، آقا می‌خندیما ! پارسال بعضی آدمهای سلطنت طلب بهائی منافقین و صدام که بین ما نفوذ کرده بودند اولش زدند تمام شیشه‌های بانکهای سر راه را با لوله آوردند پائین ولی بعدش قرار شد که دیگر کسی شیشه میشه پائین نیاورد چه بسا خود من ده دفعه منافقین و صدام را خلع لوله کردم اما حالا که زبان مسالمت آمیز به گاو حالی شده ولی به جمهوری اسلامی نشده اتفاقاً بد نیست بعضی وقتها هم جای شعار بگوئیم شی شی شیشه شکست . در هر صورت فرق زیادی نمی‌کند ؛ تا حالا همه می‌گفتند خشونت نکنیم که بهانه دست نظام ندهیم ولی اولاً در عمل نظام ثابت کرده که هر دفعه می‌تواند از تنبون خر هم بهانه دربیاورد ثانیاً شما واقعاً هنوز فکر می‌کنید با یک گله گاومیش می‌شود گفتگو کرد و تازه به نتیجه هم رسید ؟ همین الآن شریعتمداری بنشیند جلوی رویت وجداناً غیر از نیم کیلو تف چی داری که بهش بگوئی ؟ الآن بجای اینکه بنشینی بمن بگوئی چرا تبلیغ خشونت می‌کنم همین یک سوال را فقط به خودت جواب بده . خارج نشستی میگی لنگش کن و اگه راست میگی خودت پاشو بیا اینکارا و بکن و اینا رو هم خودم به خودم گفتم شما خودشو ناراحت نکن ! ادامه...
تصویری از punishment
ارسال شده توسط punishment ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها