۲۳

مملکته داریم؟

postimage.org – تا دیروز میترسیدیم یک موقع تو تظاهرات کشته نشیم، از امروز باید بترسیم بعد مرگ بسیجی نشیم... مملکته داریم؟ ادامه...
تصویری از mashti
ارسال شده توسط mashti ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها