۲۲

بی‌بی‌سی فارسی خط قرمزهای رسانه‌ای حکومت ولايت فقيه را رعايت می‌کند

mag.gooya.com – تلويزيون بی بی سی فارسی در هفته‌ی اول بعد از انتخابات ۸۸ با چراغ پايين حرکت کرد و در عين انعکاس وقايع تلاش کرد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مثل رهبری، شورای نگهبان و قانون اساسی و چالش‌های آنها که خط قرمز نظام هستند نپردازد. در اين هفته نيز همانند هفته‌های قبل سايت بی بی سی تلاش کرد تنها به انتشار عکس از آنچه می گذرد بپردازد. اما با شروع سرکوب در هفته‌ی دوم چند روزی خامنه‌ای و بيت وی به موضوعات مورد بحث تبديل شدند (زمانی که ويراستاران بی بی سی احساس کردند قدرت مردم بيشتر از قدرت حاکميت است).ولی با گذشت شور و حال تظاهرات ميليونی مردم اين امر چندان ادامه نيافت. با بازداشت کارکنان ايرانی سفارت و اخراج دو تن از کارکنان بريتانيايی، در کنار تهديد ايران به قطع منافع تجاری، بی بی سی فتيله‌ی پرداختن به "پايه"های نظام را پايين کشيد و به مشی سابق خود که نپرداختن به ماهيت نظام، مغفول گذاشتن نقض حقوق بشر و مفروض گرفتن ابدی بودن آن در خبرها و تفسيرها بود بازگشت. بی بی سی فارسی ولايت فقيه و شورای نگهبان و امتيازات روحانيت را به همان ترتيب مفروض می گيرد که نهاد سلطنت و ملکه را در بريتانيا در حالی که دستگاه سلطنتی در بريتانيا در رعايت حقوق مردم و دمکراسی اصولا قابل مقايسه با دستگاه ولايت فقيه نيست.در همه‌ی اين هفته‌ها عمدتا عناصری که همانند تيپ کارگزاران و عناصر اصلاح طلب محافظه کار و درون حکومتی در ايران هستند و بدون محور قرار گرفتن حقوق بشر و دمکراسی به دنبال اصلاحات جزئی در نظامند به عنوان مفسر به برنامه های بی بی سی فارسی دعوت شدند. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها