۲۷

آیا نظم و ترتیب جهان آفرینش دلیل وجود خداست؟

mirkhas.blogspot.com – دیوید هیوم در کتاب گفتگو هائی درباره مذهب طبیعی (Dialogues Concerning Natural Religion) می‌‌گوید:یکی‌ از دلایلی که معتقدان به وجود خدا بر می‌‌شمارند،نظم و ترتیب جهان آفرینش است ،این افراد میگویند :نظم و ترتیبی که در جهان آفرینش وجود دارد ادامه...
تصویری از kardo
ارسال شده توسط kardo ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها