۱۷

راه حل مسائل امریکا با ایران حمایت از جنبش سبز است

30mail.net – با توجه به اعتراض های خیابانی در ایران، کاملا مشخص است که راه مناسب برای آمریکا این است که جنبش سبز را مورد حمایت قرار دهد و آن را تقویت کند. الیگارشی روحانی خیلی تلاش کرده است تا حرکت دموکراسی خواهی را در ایران متوقف کند و یا از سرایت آن جلوگیری کند. آنها به رغم این که تلاش کردند حرکت اعتراضی مردم مصر را به انقلاب اسلامی ایران ربط دهند، و با وجود اینکه تهدید کردند در قبال معترضان با خشونت وارد عمل خواهند شد، ولی باز هم نتوانستند جلوی شهروندان ایرانی را بگیرند. سخت بتوان گفت که موج اعتراضی در خاورمیانه از ایران شروع شده، ولی واقع گرایانه است اگر بگوییم در این موجی که به راه افتاده، ایران عقب نمی ماند و حرکت رو به جلو به سمت آزادی را دنبال می کند. خاورمیانه از زمان کسب استقلال از امپراتوری های حاکم، شاهد بزرگ ترین تغییر درون خود است. هرقدر ترس از حاکمیت اسلامگرایان شماری از سیاستگذاران و یا تحلیلگران سیاسی عقب نشانده، ولی دیگر منطقه از هرچه حرص و ولع ایدئولوژیک است، سیر شده است. آن چه ما در خیابان های کشورهای عربی شاهد آن هستیم، نه تمایل به پان عربیسم است که وعده مدرنیته می داد و نه اسلامگرایی است که ادعای اصالت دارد. جوانان و طبقه متوسط منطقه دیگر گول حرف ها و ظواهر گول زننده رو به زوالی که فقط فساد دستگاه حاکم را مخفی می کند، نمی خورند. در همین راستا، جنبش سبز ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری پرمناقشه شکل گرفت، آغازگر این حرکت نبود اما جلودار شکل دهی به این موج (در منطقه) بود. ادامه...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها