۲۹

تئوری زیبایی شناسی در داروینیسم - پروفسور دنیس داتن

ted.com – نقاشی متحرک اندرو پارک برای به تصوری کشیدن نظریه جنجالی پروفسور دنیس داتن در مورد زیبایی شناسی در داروینیسم مبنی بر اینکه زیبایی ، هنر ، موسیقی ، و بقیه موارد که ما "زیبا " مینامیم به سلیقه و دیدگاه ما بستگی ندارد و ریشه در اعماق طبیعت انسانی و تکامل اولیه دارد ادامه...
تصویری از Makaveli
ارسال شده توسط Makaveli ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها