۲۴

اگر خامنه ای پاره نشود ایران پاره خواهد شد

culturallogic.blogspot.com – شاید حرفی که دارم میزنم بزرگتر از آن باشد که در چند خط یک وبلاگ خلاصه شود، اما تصویر ترسناکی در سرم است و مجبورم بنویسمش... شاید احساس میکنم با نوشتنش ممکن است این کابوس خودبه خود حل بشود و برود. یا شاید جائی امیددارم که اگر این را بنویسمس آنوقت یکی پیدا خواهد شد و خواهد گفت که این فقط یک کابوس است و امکان ندارم به واقعیت بپیوندد و آنوقت خیالم راحتتر خواهد شد. شاید هم نه... اما این تصویر شوم خلاصه اش به این شکل است که خامنه ای و سگهایش خواهند ماند و دست نه از اریکه قدرت خواهند کشید و نه از افکار مالیخولیائی مذهبی شان، و مردم هم در مقابل، درست همانطور که این یک سال گذشته نشان داده است، روز به روز جری تر، عصبانی تر و به قول معروف رادیکال تر خواهند شد. شما خودتان حسابش را بکنید که این فورمول ادامه اش به کجا میتواند برسد. روزی را مجسم کنید که ایران شکافی عمیق در میانش پیدا شده باشد که یکطرفش یک اقلیتی معتقد و متقاعد که عالم را پاسخی هست و آن پاسخ را هم فقط آنها میدانند و وظیفه شان هم این است که دنیا را نجات بدهند و به دست صاحبش برسانند، و یکطرف دیگرش یک اکثریتی که جانشان به لب رسیده و طاقتشان طاق شده و دیگر حماقتهای این اقلیت را بنده نمیتوانند و نمیخواهند باشند و فریاد کشیده اند «یا مرگ یا آزادی!». و بقیه این قصه هم که روشن تر از این است که نیازی به تعریف کردن داشته باشد . . . همین است که گفتم اگر خامنه ای پاره نشود ایران پاره خواهد شد. حقیقت این است که امروز در راس کار در کشورمان (یا بهتر بگویم، لا به لای اصحاب قدرت کشورمان)‌ یک اقلیتی نهفته است که عمیقا و جدا به یک سری اوهام باور دارد، و این باور دو جنبه بسیار خطرناک را در آنها ایجاد کرده: یکی اینکه تصورات و طریق تفکر آنان از نوع «سیاه یا سفید» است، و به عبارت دیگر هیچ بینابینی برایشان وجود ندارد؛ و دیگر اینکه آنان هرگز حاضر و قادر به رها کردن این توهماتشان نخواهند بود مگر اینکه به آن مجبور شوند، به عبارت دیگر تا پای جان خودشان در پای این عقاید خواهند ایستاد. خوب اینجا اجازه بدهید از روی مقدار زیادی تحلیل و تفسیر «فَست فوروارد» کنیم، و به این نتیجه برسیم که این جماعت (هرچند کوچک، اما پر قدرت چون محرکشان قدرت عقیده و باور است) به دلیل همان دو صفتی که گفتم (یعنی سیاه و سفید دیدن دنیا، و اعتقاد تا پای جان) خواه ناخواه یک «جنگ» در پیش رو دارد، و تنها سئوال مهمی که وجود دار ادامه...
تصویری از SadeqRahimi
ارسال شده توسط SadeqRahimi ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها