۱۸

خیزش و ناآرامی در برابر «خودکامگی»

irandarjahan.net – ایرانیان مخالف دولت فراخوان دیگری برای روز یکشنبه داده اند و با نامیدن علنی حرکت خود به عنوان «مبارزه با دیکتاتور» دست به قمار خطرناکی زده اند. با صحه نهادن رهبران جنبش، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر این عبارت، پیداست که هدف مقاومت روشن تر از پیش شده است. روز دوشنبه، هزاران پشتیبان جبهه مخالف حکومت به خیابان ها آمدند و تغییر حکومت را خواستار شدند. یکشنبه سوگ شب هفتم دو دانشجوست که در روز دوشنبه هدف گلوله پلیس امنیت، به تظاهر کنندگان قرار گرفتند و جان باختند: صانع ژاله ۲۶ ساله و محمد مختاری ۲۲ ساله. انجمن های کرد ایران اعلام کردند که در روز یکشنبه به نشانه اعتراض کشته شدن صانع ژاله که کرد سنی بوده است، شاهد اعتصاب گسترده ای در شهرهای کرد کشور خواهند بود.شورش همگانی و واکنش دولت به کشتار -دولتی که با وجود انکار خانواده های ایندو کشته، ادعا می کند که (دست کم یکی از) آن دو از ماموران زبده حکومت بوده اند- لحظات سرنوشت سازی را برای مخالفان رقم می زند. به جز این که موج شورش های ضد دولت سرتاسر خاورمیانه را درمی نوردد. ادامه...
تصویری از London
ارسال شده توسط London ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها