۲۹

لطایف الطوایف: ارث

xadang.blogspot.com – به فردی گفتند: می‌خواهی پدرت بمیرد تا وارث او شوی؟ گفت: نه. اما می‌خواهم که او را بکشند که هم ارث ببرم و هم خونبهایش را بگیرم! منبع: لطایف الطوایف - فخرالدین علی صفی ادامه...
تصویری از XADANG
ارسال شده توسط XADANG ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها