۱۷

تظاهرات درتورنتو به حمایت از مردم ایران (۱ اسفند)

saeed.aryagig.com – تظاهرات در تورنتو به حمایت از مردم ایران ، ۲۰ فوریه (۱ اسفند) ادامه...
تصویری از saeed
ارسال شده توسط saeed ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها