۱۸

نگاه کنيد اسلام چه به روزگار این راننده تاکسي در نيويورک آورده است

youtube.com – نگاه کنيد اسلام چه به روزگار این راننده تاکسي در نيويورک آورده است. این سوال پیش میاید که چه عاملی اين شخص مسلمان را با داشتن ايمان راسخش مجبور کرده که کشورش را رها کند وبرای زندگی به نیویورک بیاید؟ گرسنگی؟ ترس از مجازات اسلامی؟ یا پیروی از دستورات کتاب دینی خودشان "جهاد با کافران"؟ همان کاری که سایرمسلمانان دیگر برای انجام آن متحدا به غرب هجوم آورده اند ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها