۱۷

درباره نوشته عبدالکریم سروش: چرخش پابان ناپذیر در جستن و نیافتن

beingjohnmalkovich.wordpress.com – قربانی عریان شده، به چرخ بسته می شود. سرش می بایست رو به پایین قرار گیرد و دست و پاهاش در خلاف جهت توسط قلاب های آهنین بسته شوند به شکلی که ستون های نگهدارنده چرخ زیر مچ ها، آرنج، گردن، زانوان و باسن شخص قرار گیرند. مفتش سپس می بایست تکه های گوشت بدن شخص را، جز به جز از هم جدا کند و مفاصل وی را بند به بند از هم باز کرده و بشکند. وی می بایست احتیاط کافی کند که شخص بر اثر این جراحات جان ندهد و در نتیجه، اسباب شکنجه برای مدت طولانی تر فراهم شود ادامه...
تصویری از jandark
ارسال شده توسط jandark ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از latifzad

latifzad حدود ۸ سال پيش گفت:

۳

کسی که هنوز درگیر مفاهیمی چون کفر و کافر است، خیلی مانده تا انسان کامل شود.