۱۶

از همان شب که خلخالی حاکم شرع شد، اولین سنگ بنای این ویرانه قضایی به شومی تمامی‌ گذشته شده!

selfintelligence.blogspot.com – اصلاً به نظرم سنگ بنای این دستگاه قضایی‌ به شومی تمامی‌ گذشته شده است، از همان شب که تیمسار‌های شاه را بر بام مدرسه رفاه بی‌ هیچ دادگاه و وکیل مدافعی تیرباران کردند و هرچه بازرگان و سحابی به گوش آقا خواندند که این کار به دور از اصل عدالت و انصاف است، کارگر نیفتاد و باز حکم حاکم شرع به نام شیخ صادق خلخالی صادر گردید. می گویند ازهمان شب به بعد این دو دیگر به پیش نماز آن جماعت اقتداء نکردند چرا که شرط عدالت را دیگر نداشت و تنها به اتفاق یکدیگر نماز می‌‌خواندند. زمانی‌ که از آنهامی‌‌پرسیدند چرا به جماعت نماز نمی‌‌خوانید؟ ادامه...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها