۲۱

سارق بانک از پلیس به دلیل پایین کشیدن شلوارش به دادگاه شکایت کرده است!پایین کشیدن شلوار نقض حقوق بشر است!

metro.co.uk – او که در اخن(غرب آلمان) هنگام سرقت بانک و تهدید به کشتن پنج کارمند بانک دستگیر شده بود، هنگام بیرون آوردن از بانک، شلوارش تا مچ پا پایین کشیده شده بود و لباس زیر او عیان بوده است! / وکیل او می گوید زدن دستبند به او قابل قبول است، اما پایین کشیدن شلوار او نقض حقوق بشر است! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها