۱۰

خارج نشيني چيست؟

basijihunt.wordpress.com – از نظر من نويسنده خارج نشيني يك تفكر است ، تفكري كه از خارج كشور مي آيد .تفكري كه در زير لحاف و كرسي نشسته است و ميگويد لنگش كن .تفكري است كه وقتي همه ملت براي قيام خود را آماده ميكند اين عده ميگويند به بيرون نرويد و وقتي ملت در موقعيتي است كه پتانسيل بيرون رفتن و تظاهرات خياباني را ندارد اين گروه ميگويد كه بيرون برويد و بزنيد و بكشيد و قيام كنيد و آتش بزنيد و و ويا مردم بخواهند 25 بهمن به خيابان بروند و او بگويد 27 اسفند برويد چرا كه به او فشار آمده كه جنبش سبز اين فراخوان را داده و حزب و دسته چهار نفر و نصفي او هيچ كاره مانده است . خارج نشيني تفكري است كه يك ملت براي بيانيه موسوي و كروبي به خيابان بيايد و خارج نشين به نفع خود مصادره به مطلوب كند .خارج نشين كسي است كه تا صحبت از دعوت كروبي و موسوي براي تظاهرات پيش مي ايد سريع دو كلمه بيشتر نيست بگويد كشتار 67 و كروبي دزد ولي خود هم عرضه ندارد 5 نفر را به خيابان بياورد.خارج نشين كسي است كه حتي حاضر نيست جلوي سفارت جمهوري اسلامي برود ولي از پشت تلوزيون يا تلفن يا در چت روم دستور صادر ميكند شما برويد و در كف خيابان بخوابيد . بلي اينها بودند نمونه خارج نشينها. من دست تك تك هموطنان خارج از ايران را ميبوسم اگر آنها فقط منعكس كننده صداي ما باشند كاري كه بسياري از هموطنانمان در خارج انجام ميدهند كاري كه به عنوان مثال پرشين راديو آقاي سعيد قائم مقامي انجام ميدهد.يا سايتهايي مثل بالاترين يا ايران پرس نيوز كه توسط دوستان خارج ايران راه اندازي شده منعكس ميكند .يا آن عده عزيزاني كه همراه با تظاهرات ما در خارج كشور به جلو سفارتها ميروند و خشم خود را بر سر مزدوران خالي ميكنند. يا در جهت روحيه دادن به ما ميكشوند. رك و بي پرده بگويم ما نه طز دهنده ميخواهيم ، نه دستور دهنده و نه هيچ چيز ديگري كه بخواهد به ما ديكته شود . ما جوانان سبز دموكراسي را ميخواهيم و جدايي دين از حكومت را .يك دولت ملي ، آزادي و رفاه اجتماعي و اقتصادي و مطمئن باشيد جاي ديكتاتور ها را باهم عوض نميكنيم. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
برچسبها :

دیدگاه ها

تصویری از SadeqRahimi

SadeqRahimi حدود ۹ سال پيش گفت:

۲

برادر نیازی به بوسیدن دستمان نیست، اگر فقط اینطور بچه گانه حرف نزنی و همه را به یک چوب نرانی و متوجه شوی که «خارج نشینی» یک حرف احمقانه ای بیشتر نیست که جهت تفرقه انداختن بین نیروهای ایرانی توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده، و متوجه شوی که همه آنهائی که خارج رفته اند یکی نیستند، همان کافی است، هم برای ما «خارج نشینها» خوب است هم برای شما و امثال شما:‌برای ایرانی ها خوب است. تازه اگر خیلی هم دوست دارید گروه بندی کنید و صفت برای مردم بتراشید به این فکر کنید که آنهائی که خارج رفته اند از سر حماقت و بیخبری آنهائی که میتوانستند با رژیمجور و جهل یکجور سر کنند است که مجبور شدند خانه و کاشانه شان را ول کنند و بروند، و به طور متوسط اغلبشان هم از اغلب داخل نشین ها باهوش تر و آگاه تر و درسخوانده تر هستند.

تصویری از jandark

jandark حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

يادم باشه يه چيزى بنوسيم بگم ايران نشين كسيه كه باتوم دستش ميگيره ميزنه تو سر اين و اون، ايران نشين كسيه كه مطيع رهبره، داخل نشين كسيه كه مدافع احمدى نژاديسمه...!
آقا بى خيال ! كم دسته بندى بود، يه كتگورى به اسم خارج نشين هم اضافه شد

تصویری از کامران بیخدا

کامران بیخدا حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

برادر نیازی به بوسیدن دستمان نیست، اگر فقط اینطور بچه گانه حرف نزنی و همه را به یک چوب نرانی و متوجه شوی که «خارج نشینی» یک حرف احمقانه ای بیشتر نیست که جهت تفرقه انداختن بین نیروهای ایرانی توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده، و متوجه شوی که همه آنهائی که خارج رفته اند یکی نیستند، همان کافی است، هم برای ما «خارج نشینها» خوب است هم برای شما و امثال شما:‌برای ایرانی ها خوب است. تازه اگر خیلی هم دوست دارید گروه بندی کنید و صفت برای مردم بتراشید به این فکر کنید که آنهائی که خارج رفته اند از سر حماقت و بیخبری آنهائی که میتوانستند با رژیمجور و جهل یکجور سر کنند است که مجبور شدند خانه و کاشانه شان را ول کنند و بروند، و به طور متوسط اغلبشان هم از اغلب داخل نشین ها باهوش تر و آگاه تر و درسخوانده تر هستند.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++