۹

کودتائی که تاریخ ایران را رقم زد

behnoud-blog.blogspot.com – این مقاله ای است که به جهت سالگرد کودتای سوم اسفند برای سایت فارسی بی بی سی نوشتم. سید ضیاالدین طباطبائی در سال 1346 در خانه خود که الان بند 325 زندان اوین است به یک روزنامه نگار جوان ایرانی گفت "می گویند من انگلوفیل هستم، درست است تکذیب هم ندارد اما من انگلوالاغ نیستم، از کسی اطاعت ندارم، انگلیسی ها را از همسایه شمالی برای ایران بهتر می دانم. اما فیل هستم". کودتای سوم اسفند 1299 را چنان که از اسناد بر می آید تنها دو تن به سرانجام رساندند. یکی تدارکش را دید و مقدماتش را فراهم آورد که سید ضیاالدین طباطبائی بود و دیگری رضاخان میرپنج یا شصت تیر بود که بدون حضور او این ماجرا شکل نمی گرفت. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها