۲۱

این تصاویر از فقیر ترین کشور آفریقا نیست: روستای للر از توابع مسجد سلیمان است

gozareshgar.com – گزارشگران: از زمین داغ شهر تاریخی مسجد سلیمان نفت می جوشد. اما این شهر و حومه آن در قهقرای فقر و نیستی گام برداشته است.تصاویر گویای احوال مردم زحمتکش یکی از روستاهای اطراف آنست ادامه...
تصویری از sima30
ارسال شده توسط sima30 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از Arash

Arash حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

هیچ جای تعجب ندارد. حکومتی که با شعار دفاع از حقوق مستضعفین و پابرهنگان بر سر کار آمد خود بیشترین حق را از این قشر خورد و روز به روز فربه تر شد.

تصویری از Hypatia

Hypatia حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

بله متاسفانه !