۱۳

برگزاری تظاهرات خیابانی در اعتراض به حصر خانگی رهبران سبز

voanews.com – مخالفان دولت ایران می گویند در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز اعتراضات خیابانی در روز دهم اسفند و همزمان با شب تولد میرحسین موسوی تدارک دیده اند تا از حاکمیت بخواهند به تحدید آزادیها و حقوق شهروندی رهبران جنبش سبز از جمله حصر خانگی آنان پایان دهد. «شورای هماهنگی راه سبز امید» که تظاهرات اعتراضی خیابانی اخیر سبزها را اعلام میکند با انتشار بیانیه ای می گوید در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل های سیاسی واجتماعی از مردم دعوت کرده است تا در روز ۱۰ اسفند که همزمان با شب تولد میر حسین موسوی، در اعتراض «به حصر و زندان خانگی غیر قانونی همراهان مردم ایران، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و در تمام میادین اصلی در شهرستانها فریاد” یا حسین میرحسین”،” یا مهدی، شیخ مهدی” را طنین انداز کنند.» در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید آمده است: «در پی هشدار شبکه های اجتماعی، تشکلهای سیاسی جنبش سبز و بویژه جوانان پرشور اصلاح طلب به اقتدار گرایان حاکم بر کشور برای رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان ، شورای هماهنگی راه سبز امید در همراهی با این خواست مشروع و قانونی همگان را دعوت می نماید که دراعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش روز سه شنبه ۱۰ اسفند، که مصادف با شب تولد میر بزرگوار جنبش است، از ساعت ۵ بعداز ظهر دست به تجمع و راهپیمایی از میدان امام حسین بسوی میدان آزادی با شعارهای «یا حسین ، میرحسین» و « یا مهدی ، شیخ مهدی» زنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران سبزمان به گوش حاکمیت برسانند. در شهرستانها تظاهرات در میادین و خیابانهای اصلی برگزار خواهد شد.» ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها