۱۷

دم خروس وزارت اطلاعات چنان ازآستین "سایت آزادگی" بیرون زده که قسم ابوالفضل صاحبان آن دیگراثری ندارد ؟!

kamranroshangar.blogspot.com – اینبار قصد دارم توجه خواننده گرامی را به چند نکته ریزدرکامنتهایی که با شناسه های مختلفی هنگام درگیری و بحث لفظی با کاربران به یک باره دراین سایت آزادگی روشن شده وحضور یافته و همزمان به منفی باران کامنتهای مخالفین و لینکهای افشا گرانه در مورد سایت آزادگی میپردازند در واقع همگی به یک نفر تعلق داشته و به صراحت سعی دارند جو بحث را به نفع ادمین سایت و یا شناسه های مشخصی عوض کرده و ادمین سایت و یا نظر به اصطلاح مدیر سایت را با مغلطه های بسیار احمقانه ونخ نما شده !یک موضع برحق ومقبول القا نموده وحقانیتی خیالی به سبک رسا نه های سازمانهای اسلامگرا برای سایت وصاحبان آن کسب نمایند جلب کنم .((ادامه کامل مطلب +عکسها در لینک)) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها