۱۲

صحنه ای کمتر دیده شده از روابط صمیمی و گرم در خانواده مقام معظم رهبری / خجسته خانم(همسر آقا) و چهار پسر گرامی

gomnamian.blogspot.com – اولی از سمت راست، حضرت آیت الله آقا مجتی خامنه ای (مد ظله عالی) هستند. / همانطوری که ملاحظه می فرمایید، ایشان تافته جدا بافته بوده و مورد عنایات خاص خجسته خانم و مقام معظم رهبری هستند ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها