۲۴

دستگیری موسوی و کروبی ،نشانه قدرت رهبر نیست، نشانه ضعف فراوان است.

gomnamian.blogspot.com – گفته می شود موسوی و کروبی دستگیر شده اند، البته که دستگیری آن دو هم نقض حقوق بشر است و هم چون طرفداران بپر شماری در ایران دارند، بی حرمتی به طرفداران و نقض حقوق آنها نیز هست. اما نکته مهم این است که دستگیری این دو ، نه نشانه قدرت خامنه ای ؛ بلکه نشانه ضعف اوست. نشانه اینکه آنچنان آچمز شده که رییس مجلس چند دوره نظام و نخست وزیر چند ساله کشور را دستگیر می کند. اگر خامنه ای قدرت داشت، به این دو نفر حرمت می گذاشت، چه آنکه خود خامنه ای ، زمانی به این دو حرمت بسیار می گذاشت و دستگیر کردن آنها، نشان می دهد که آنچنان در موضع ضعف است که حتی خودش نیز حرمت خودش را نیز نگه نمی دارد. به امید آزادی موسوی و کروبی. چرا نوشته ام رهبر عزیزم: یادم است زمانی در برنامه نود، عادل فردوسی پور پرسید که اگر داوری اشتباه کند، تماشاچی ها چه کار می کنند؟! مهمان برنامه گفت: می گویند داورعزیزم، دقت کن !! البته همه می دانیم که شعار تماشاچی ها در این مواقع این است: توپ تانگ فشفشه، داور ما .... !! یا شیر سماور ، اگزوز خاور و.... داور ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها