۱۶

درگیری های لیبی

persian.euronews.net – صحنه کشتن افراد غیر نظامی و به رگبار بستن آنها در خیابان در حالی که دستشان بسته است که توسط دوربین یک آماتور به صورت پنهانی گرفته شده است. تصاویری نیز از شهر زاویه و شهر تریپولی که در دست مردم است. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها