۶

در پاسخ به بیانیه ی چهارم شورای هماهنگی راه سبز امید – “خشم کوچه در مشت توست”

gozareshgaran1.wordpress.com – آنها باید بدانند که اگر امروز شعار ها ی مردم معترض “ساختارشکنانه” و علیه کلیت “رژیم” است، پس دیگر نیازی به نمایندگان رژیم ( به عنوان رهبران جنبش) هم نیست. مردم اکنون فراتر از قانون “آنها”تصمیم می گیرند. این جنبش دیگر “سید” نمی خواهد ادامه...
تصویری از sima30
ارسال شده توسط sima30 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : sima30 iranmelli ستاره taran Arash Sikhunak

دیدگاه ها