۷

طنین شبانه تکبیر در آستانه دهم اسفند و همزمان با انتشار خبر بازداشت رهبران جنبش

rahesabz.net – جرس: بنا به گزارش منابع خبری و شاهدان عینی، شامگاه دوشنبه پس از انتشار خبر بازداشت احتمالی راهبران جنبش، بطور خودجوش بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور و همچنین یاحسین میرحسین و یا مهدی شیخ مهدی بر فراز بامهای تهران و شیراز طنین افکند. به گزارش جرس، در آستانه دهم اسفند و راهپیمایی اعتراض آمیز در واکنش به حصر و ربایش و بازداشت احتمالی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حامیان جنبش سبز ندای شامگاهی الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور را از سر گرفتند و این بار دو غریو "یا حسین میرحسین" و "یا مهدی شیخ مهدی" نیز به آن افزوده شد. این درحالی بود که امروز منابع خبری گزارش داده بودند که نهادهای امنیتی و همچنین دادستانی به منازل برخی شهروندان تلفن و تهدید کرده اند كه مبادا برای شعار دادن به پشت بام های خود بروید و از آنها خواسته شده است این پیام را به همسایگان و خویشاوندانشان اطلاع دهند. ادامه...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : سپهر iranmelli Ayeneh ستاره taran Arash Sikhunak

دیدگاه ها