۷

ایجاد صفحات فیس بوک مخصوص سازماندهی و تظاهرات هر روزه در خیابان

andishehnovin.blogspot.com – پس از آنکه 3شنبه های اعتراض در سطح جنیش اعتراضی طرح گردید ما در شبکه اینترنت شاهد نظر دیگری بودیم که با توجه به حوادث مشابه در خاورمیانه بر ضرورت سازماندهی تظاهرات هر روزه تاکید می ورزید. هم اینک چند صفحه در فیس بوک وجود دارد. یکی به نام tazahoraat و دیگری به نام 1esfand که ظاهرا از 10 اسفند تا 22 اسفند را برای تظاهرات هر روزه تبلیغ می کنند و صفحه سوم به نام ta 13 bedar که از 17 اسفند تا 13 بدر را به عنوان مرحله اول تظاهرات هر روزه پیشنهاد کرده است که البته هر سه طرفداران تاکتیک تظاهرات هر روزه هستند . در واقع ظاهرا صفحه های tazahoraat و 1 esfand قبل از اولین 3شنبه ها ی اعتراض شروع به کار کرده و امیدوار بوده اند که بعد از آغاز اولین تظاهرات 3شنبه یعنی 10 اسفند همچنان این روند ادامه پیدا کند و صفحه سوم ta 13 bedar که ظاهرا امروز ایجاد شده و امیدوار است که بعد از تظاهرات هفته دوم یعنی 17 اسفند تا 13 بدر تظاهرات هر روزه شکل بگیرد و این صفحه دوم بر سازماندهی نیز تاکید دارد. ضمنا صفحه ta 13 bedar توسط وبلاگ نویسان اداره می شود . به هر حال ایجاد چنین صفحه هائی تاکتیک تظاهرات هفته ای یکبار را که به نام 25 bahman می باشد را به سمت اتخاذ سریع تر تاکتیک تظاهرات هر روزه سوق خواهد داد. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : humanwatch iranmelli brabt Arash Sikhunak SadeqRahimi hamseda

دیدگاه ها