۷

یک یادداشت تشکر

piperofdawn.wordpress.com – برگردان آزاد شعری از ویسواوا شيمبورسکا شاعر لهستانی ادامه...
تصویری از Big Log
ارسال شده توسط Big Log حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : Big Log iranmelli brabt Arash Sikhunak Dubai hamseda

دیدگاه ها